expovet@gmail.com | +32 (0)468 12 88 21

#

Contact
Responsable Expovet 2020
Laura Michelle Veenstra
Tel. +32 (0)468 12 88 21
expovet@gmail.com
Co-responsable Expovet 2020
Joanna Eijssen 
Tel. +32 (0)468 19 02 06
expovet@gmail.com

Sponsoring Expovet 2020
Tel. +32(0)468 12 88 21
Instituut voor Permanente vorming Faculteit Diergeneeskunde
Organisation
Vlaamse Diergeneeskundige Kring V.Z.W.
Faculteit Diergeneeskunde – Universiteit Gent
Salisburylaan 133, B-9820 Merelbeke

Tel. +32 (0)9 264 75 03
Fax. +32 (0)9 252 52 11

www.vlaamsdiergeneeskundigekring.be

BTW BE 458 806 337
VDK Spaarbank BE58 8901 3408 7979