expovet@gmail.com | +32 (0)468 12 88 21

#

Debatten
Zaterdag 20 oktober
16.30u: Had de dierenarts een rol in de afgelopen slachthuisschandalen en wat zou men er als dierenarts aan kunnen                   doen?


Afgelopen jaar zijn enkele schandalen van slachthuizen aan het licht gekomen, welke nog steeds gevoelig liggen bij de publieke opinie. Maar in hoeverre speelde de dierenarts hier een rol: is er een fout gemaakt en hoe kunnen we dit in de toekomst beter aanpakken? Dit onderwerp zal uitgekiemd worden door het panel. Echter ook u, als publiek, kan mede inspraak hebben aangezien dit een interactief debat betreft waarbij u via uw smartphone uw mening kan geven.
Zondag 21 oktober
16.30u:  Afrikaanse Varkenspest terug in het België
Nadat er al enkele gevallen waren van varkenspest in onze buurlanden, zijn nu ook de eerste met Afrikaanse varkenspest besmette wilde everzwijnen in België vastgesteld. Samen met ons panel willen we bekijken hoe we op deze situatie moeten ingrijpen: zowel op diergeneeskundig niveau als op niveau van de landbouw en de jacht. Ook dit betreft een interactief debat met het publiek, waarin we hopen op uw inspraak.