expovet@gmail.com | +32 (0)468 12 88 21

#

Casussen
Zaterdag 5 november 2016
Seminariezaal 1
16h30 - 17h30: casus paard: Ovum pick up en ICSI

Tom Stout - Universiteit Utrecht

Het is al enige tijd bekend dat het maken van paarden embryo's in vitro uitsluitend kan met gebruik van het ICSI techniek, waarbij een enkele zaadcel direct in een eicel geïnjecteerd wordt. Echter, tot kort geleden was het OPU-ICSI techniek onvoldoende succesvol om commercieel aantrekkelijk te zijn. De laatste 2-3 jaar zijn de resultaten, vooral op het gebied op eicel winning en het succesvol kweken van bevruchte eicel tot transplanteerbare embryo, dusdanig verbeterd dat OPU-CSI voor waardevolle merries wel een realistisch optie is. De redenen waarom paarden eigenaren kiezen voor OPU-ICSI variëren, maar zijn inclusief; verminderde vruchtbaarheid bij een waardevolle merrie; het gebruik willen maken van een onvruchtbare hengst, zeldzaam of kostbare sperma; merries die nog actief in de sport meedoen. In Utrecht bieden wij sinds september 2014 OPU-ICSI als klinische dienst. Inmiddels zijn de oöcyten van ongeveer 400 merries naar een gespecialiseerde kliniek in Italië (Avantea) verstuurd; dit leverde een gemiddeld van ongeveer 1 blastocyst per OPU op (ongeveer 60% van de OPUs resulteert in 1 of meer embryo's). De embryo's zijn ingevroren, en wanneer een geschikte ontvangster beschikbaar is ontdooid en gestransplanteerd. Na transplantatie van een ICSI embryo's wordt een drachtigheidspercentage van ongeveer 60% bereikt, met een verwachte veulenpercentage van rond de 50%. Ook zijn er een kleine 100 ICSI's in Utrecht op het laboratorium uitgevoerd. Dit levert een gemiddeld van 0,6 blastocysten per OPU op en een drachtigheidspercentage van rond de 50%. Ondanks de relatieve hoge kosten van de handelingen (>€1500 per sessie) is OPU-ICSI een commerciële aantrekkelijk handeling gebleken, vooral omdat het mogelijk wordt om embryo's te verkrijgen van merries en/of hengsten waarvan het anders niet mogelijk was. Ook blijkt dat het produceren van ingevroren embryo's buiten het normale dek seizoen veel praktische voordelen heeft.


Seminariezaal 2
17h30 - 18h30: casus rund: ademhalingsproblemen bij het volwassen rund

Drs. Hans Van Loo - Universiteit Gent

Ademhalingsproblemen bij volwassen runderen worden de laatste jaren meer en meer gemeld. Aan de hand van een casus worden de mogelijke oorzaken toegelicht. Toch zijn nog heel wat zaken minder goed gekend en ook hier zal tijdens deze voordracht dieper op ingegaan worden. 


Zondag 6 november 2016
Seminariezaal 1
16h30-17h30: Casus paard: aortarupturen bij het paard                                                                                              

Prof. dr. Catherine Delesalle - Universiteit Gent
Seminariezaal 3
16h30 - 17h30: casus kleine huisdieren

Oncocidia - innovative anticancer strategy in canine cancer patients