expovet@gmail.com | +32 (0)468 12 88 21

#

AMCRA | standplaats 

AMCRA

AMCRA is het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België en heeft als doel het bereiken van een duurzaam antibioticabeleid om de volksgezondheid, de dierengezondheid en het dierenwelzijn te vrijwaren (www.amcra.be). AMCRA formuleert hiertoe adviezen, communiceert deze op een neutrale en objectieve manier, en sensibiliseert om tot een rationele reductie te komen van het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde in België. De leden van AMCRA stelden samen een visie 2020 op. Dit plan stelt ambitieuze, maar realistische reductiepercentages voorop tegen 2020: een halvering van het algemeen gebruik van antibiotica en een 75 % vermindering van de meest kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020. Voor gemedicineerde voeders wordt de lat nog hoger gelegd en streeft men naar een 50 % vermindering tegen 2017. In het eerste helft van 2016, werd het mobiel formularium voor productiedieren, hond, kat en paard gelanceerd. Dierenartsen die vertrouwd waren met de AMCRA boekjes kunnen dus nu de volledig geactualiseerde inhoud (Tweede Editie, 2016) raadplegen op www.e-formularium.be. Na een eenmalige gratis online registratie en van zodra de persoonlijke account geactiveerd is kan men volop gebruik maken van dit zeer toegankelijk formularium via pc, smartphone of tablet.